56954_html_77029319

ЛТУ – єдиний університет в Болгарії, навчальний фахівців в галузі лісового господарства, технології деревини та виробництва меблів, інженерного дизайну меблів та ландшафтної архітектури. Тут же навчаються спеціалісти з екології та захисту навколишнього середовища, ветеринарній медицині, агрономії та захисту рослин, господарському управлінню. Університет є провідним навчальним і науковим центром в галузі управління та планового використання природних ресурсів.

Вища лісотехнічна освіту бере свій початок у далекому 1925 році, коли Академічна рада Софійського університету 28. I. 1925 приймає рішення відкрити лісознавчим відділ до агрономічного факультету Університету.

Розвиток вищої лісотехнічного освіти продовжується і сьогодні в ЛТУ і є національно значущим, науково-освітнім досягненням всіх викладацьких кадрів. Відчутно збільшилася і кількість кандидатів у студенти в ЛТУ. На одне студентське місце кандидатство від 10 до 12 чоловік.

З 1925 р до теперішнього моменту ЛТУ закінчили понад 11727 осіб, в т.ч. пройшли підготовку і іноземні студенти з Європи, Азії, Африки та Америки.

Офіційний сайт: http://www.au-plovdiv.bg/