Bsakademia

Установа освіти «Білоруська державна ордена Жовтневої революції та ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія» (БГСХА) – білоруське найстаріше та багатопрофільне найбільший вищий навчальний заклад аграрного спрямування серед країн СНД і Європи.

Базовий науково-технічний центр аграрної науки в Республіці Білорусь.

З 2004 року в БГСХА відкрита підготовка магістрів. По закінченні V курсу кращі з кращих студентів можуть поглибити свої професійні знання в магістратурі. У 2010 році в БГСХА за 26 спеціальностями навчалися 12920 студентів, у тому числі 5 684 на денній формі навчання. На 61 кафедрі 13 факультетів, у тому числі 4 факультету заочної форми навчання, трудяться 597 викладачів, з яких 28 докторів і 290 кандидатів наук, 30 професорів і 225 доцентів.

Факультети

Агрономічний факультет
Агроекологічний факультет
Факультет бізнесу і права
Факультет бухгалтерського обліку
Землевпорядний факультет
Зооінженерний факультет
Меліоративно-будівельний факультет
Факультет механізації сільського господарства
Економічний факультет

 

http://www.baa.by/en/