Logo_BSU

До складу комплексу БДУ входять: 20 факультетів та освітніх інститутів; 5 установ перепідготовки та підвищення кваліфікації; 4 науково-дослідних інститути; 13 наукових центрів; 41 науково-дослідна лабораторія; 38 студентських науково-дослідних лабораторій; 180 кафедр; 11 унітарних підприємств; 3 навчально-дослідні станції; 4 музею. У 2008 році був створений Інститут журналістики БДУ, до складу якого увійшли факультет журналістики і факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Вища освіта в БДУ студенти отримують по 61 спеціальності першого ступеня вищої освіти і 65 спеціальностями – другий. З 2008 р ведеться навчання студентів в рамках Державної програми підготовки кадрів для ядерної енергетики на 2008-2020 рр. Підготовка кадрів вищої кваліфікації ведеться в аспірантурі за 120 спеціальностями. БДУ координує діяльність університетів країни з розробки науково-методичного забезпечення університетської освіти з гуманітарних та природничих спеціальностей.

Для вступу в БДУ необхідно успішно здати централізоване тестування. На деякі спеціальності абітурієнти додатково складають вступні іспити. В університеті навчається 30695 студентів, з них 20 855 на денній формі і 9840 – на заочній, 824 аспіранта, 20 докторантів (2012-2013 уч. Рік). Щорічно понад 3 тис. Осіб проходять перепідготовку за 45 спеціальностями і близько 6 тис. Чоловік підвищують кваліфікацію по 152 програмам. У комплексі БДУ працюють 2559 штатних викладачів (з них 225 – доктори наук, 1090 – кандидати наук) близько 600 наукових співробітників. Загальна чисельність штатних співробітників в комплексі БДУ без урахування сумісників – 7864 людини. Для роботи викладачами на умовах штатного сумісництва залучено додатково 640 осіб з інших установ (з них 99 – доктори наук, 352 – кандидати наук). Разом з сумісниками в комплексі БДУ працюють 15 академіків і 16 членів-кореспондентів НАН Білорусі, 400 докторів наук, +1744 кандидатів наук.

Університет входить до структури Міністерства освіти Республіки Білорусь.

 

http://www.bsu.by/