logo_moldova

Інститут Екології та Географії Академії Наук Молдови був заснований згідно Рішення Уряду Республіки Молдова «Про необхідність оптимізації інфраструктури в галузі науки та інновації» за № 1326 від 14 грудня 2005 при об’єднанні Національного Інституту Екології та Інституту Географії Академії Наук Молдова.
Розвиток географічної науки в Республіці Молдова розпочався в 1946 році, коли у складі Молдавської наукової дослідної бази Академії наук СРСР було створено Сектор Економіки та Географії. У 1950 році він був перетворений на Сектор географії та картографії у складі Економічного Сектора (з 1969 р. – Інститут Економіки) і Молдавської філії Академії наук СРСР; в 1965 році на підставі цього сектора була створена Секція Географії Академії наук МРСР. Враховуючи актуальність практичної і теоретичної значущості досліджень, науковий потенціал в 1992 році Секції був привласнений статус Інституту Географії АН РМ.
Національний Інститут Екології було створено в 1990 році на базі Управління науки, моніторингу та екологічних нормативів Департаменту Охорони Навколишнього Середовища, станції лісових і експериментальних досліджень з експериментальним лісництвом. Гирбовець; Проектно-технологічного центру, наукових секцій заповідників «Кодру» і «Ягорлик», Страшенського відділу охорони рослин, педологічгої станції м. Бендери. З 1992 року інститут перебував у подвійному підпорядкуванні Департаменту Охорони Навколишнього Середовища (пізніше – Міністерство Екології та Натуральних Ресурсів) і, з методологічної точки зору Академії наук Молдова.
Основну роль у розвитку Інституту Географії належить член-кореспонденту АН МРСР М. Радул, к.г.н. В. Прока, д.г.н. А. Леваднюк, академікам Т. Константиновій і А. Урсу, а Національного Інституту Екології – член-кореспонденту І. Дедю, який заснував інститут.
Наукові напрямки Інституту Екології та Географії:
• динаміка і еволюція природних і антропогенних гео- і екосистем в регіональному, місцевому та транскордонному контексті;
• розробка географічної інформаційної системи (GIS) для навколишнього середовища і природних ресурсів;
• інтегрований моніторинг середовища і екологічна реконструкція.

Адреса: вул. Академічна, 1, MD-2 028, Кишинів, Республіка Молдова
Телефон: (+373 22) 73 15 50
Факс: (+373 22) 73 98 38
E-mail: ieg@asm.md, geographyasm@yahoo.com
Веб: www.ieg.asm.md