imageПриродничо-географічний  – один з перших факультетів Брянського державного університету ім. академіка І.Г Петровського,заснований в 1930 році, наразі сформувався як ведучий регіональний навчально-науковий центр в галузі природничих наук.

Навчальний процес на ПГФ забезпечують 4 кафедр: біології, хімії, географії і землевпорядкування, екології і раціонального природокористування.

Науково-дослідну і навчальну роботу організують 11 лабораторій: “Азотфіксації і імунітету рослин”; “Морфофізіології, патології людини і тварин”; “Електрохімії і фізико-хімічних методів аналізу”; “Флористики і геоботаніки”; “Біоіндикації та біомоніторингу”; “Популяційної цитогенетики”; “Інформаційних технологій в природничих науках”; “Моніторингу середовищ існування”; “Біотехнології і екології”; “Геодезії і картографії”; “Грунтознавства і землевпорядкування”.

Візитною карткою природничо-географічного факультету є навчальні і виробничі практики. Студенти набувають навички експедиційної і туристичної діяльності в найкрасивіших регіонах країни; опановують прийоми організації лабораторних експериментів; працюють з вимірювальним обладнанням.

Соціокультурна середа факультету дозволяє не тільки озброїти студентів професійними знаннями, уміннями і навичками, але і сформувати ряд професійно значущих і соціально необхідних особистісних якостей (компетенцій), які характеризують соціальний портрет майбутнього спеціаліста: культура системного мислення, законослухняна поведінка, комунікативна культура, вміння працювати в команді, толерантність, прагнення до самопізнання і саморозвитку, висока професійна відповідальність, організаторські і лідерські якості, стійкість до постійно змінюваних соціальних, психологічних і економічних факторів, гнучкість і креативність мислення, вміння представляти свої професійні і особистісні якості.

brgu.ru