tugabrovo

 

Будучи спадкоємцем і духовним Продолжител ідей народних просвятитель, які створили в Габрово перший світську школу, сьогодні Технічний університет-Габрово успішно поєднує традиції минулого з можливостями сьогодення в галузі освіти і науки.

Він утвердився як престижний освітній і науковий центр, який пропонує якісне навчання відповідно до вимог ринку праці по модерним широкопрофільним бакалаврськими і сучасним магістерських та докторських спеціальностях в області техніки і технологій, економічних і соціальних наук.

Гарантією цього є присуджені Націоналним агентством з оцінки та акредитації інституційна акредитація університету і програмна акредитація спеціальностей за професійними напрямками для бакалаврів і магістрів і наукових спеціальностей для освітньої та наукового ступеня доктора. Система управління якістю навчання, науковими дослідженнями і академічним складом університету сертіфіцірана по ISO9001: 2000 і ISO9001: 2 008 німецьким товариством з сертифицированию систем управління DQSGmbHuМеждународной сертифікаційної мережею IQNet. Технічний університет-Габрово акредитований Міжнародною спільнотою інженерної педагогіки IGIPі Європейської професійної асоціацією інженерів FEANI.

Офіційний сайт: www.tugab.bg