univer_logo_NIU line

Томський державний університет

Національний дослідний Томський державний університет, заснований в 1878 р. Олександром II, як Імператорський Сибірський Університет, з першого дня свого існування був покликаний затверджувати ідеали науки, освіти і культури на величезній території Азіатської частини країни.

Найважливіший пріоритет університету – прагнення до виховання вільно і широко мислячої творчої особистості, здатної до самостійних наукових і світоглядних рішень. Зберігаючи вірність традиціям попередників, колектив університету активно розвиває сучасні підходи і методи у всіх сферах діяльності, зміцнюючи свій статус в російському і міжнародному науково-освітньому просторі.

Досягнення Національного дослідницького Томського державного університету в становленні і розвитку вітчизняної науки, освіти і культури відмічені багатьма нагородами країни, в 1998 р. ТДУ наказом Президента Російської Федерації був включений в Державне зведення особливо цінних об’єктів культурної спадщини народів Російської Федерації.

Національний дослідницький Томський державний університет, як університет дослідницького типу, бачить свою місію в збереженні і примноженні духовних цінностей людства, в отриманні і розповсюдженні передових знань і інформації, у випереджаючій підготовці інтелектуальної еліти суспільства на основі інтеграції навчального процесу, фундаментальних наукових досліджень та інноваційних підходів.

tsu.ru