1Уфимський державний авіаційний технічний університет (УДАТУ) —

ведучий і найбільший технічний вуз міста Уфи і Республіки Башкортостан, центр вітчизняної науки і культури, один із старіших університетів регіону, переможець конкурсу інноваційних освітніх програм вузів.

Університет має 5 філіалів в різних містах Башкортостану і складається з 2 інститутів і 7 факультетів:

  • Інститут економіки і управління;
  • Інститут військової освіти;
  • авіаційних двигунів, енергетики і транспорту;
  • авіоніки, енергетики та інфокомунікацій;
  • інформатики і робототехніки;
  • авіаційних технологічних систем;
  • захисту в надзвичайних ситуаціях;
  • загальнонауковий;
  • вечірній факультет на базі Уфимського моторобудівного виробничого об’єднання.

Підготовка спеціалістів здійснюється по 61 спеціальності і 25 напрямкам в галузі авіаційної і ракетно-космічної техніки; автоматики і управління; машинобудування і металообробки; приладобудування; електронної техніки, радіотехніки і зв’язку; електромеханіки; електроенергетики; прикладної математики; інформаційної і обчислювальної техніки; економіки і управління; безпеки життєдіяльності.

ugatu.ac.ru